DZ-001
工程电子
DZ-002
工程电子
DZ-003
工程电子
DZ-004
工程电子
DZ-005
二线人体感应(负载LED)
三线人体带零线(可负载多个LED)
三线人体带消防(负载LED)
四线人体带消防(负载LED)
DZ-006
二线触摸(负载LED)
二线声控(可负载多个LED)
三线声控带零线(负载LED)
三线声控带消防(负载LED)
四线声控带消防(负载LED)
DZ-007
调速开关
调光开关(负载白炽灯)
调光开关(负载LED)
DZ-008
二线插卡取电20A(不延时)
三线插卡取电30A(带延时)
三线低频插卡取电
三线高频插卡取电
DZ-009
LED人体感应地脚灯(白光/黄光)
DZ-010
LED地脚灯(白光/黄光)产品中心

加盟代理